torsdag 26 januari 2012

Blandad kompott i Rosengård


MKB har nu offentliggjort de inlämnade förslagen i tävlingen om ett nytt höghus i Rosengård - Törnrosen Tower. Efter prekvalificering valdes i höstas fyra arkitektkontor ut: Neutelings Riedjik, Behnisch, Lundgaard & Tranberg samt Edouard Francois (se tidigare inlägg här på bloggen.) Mest intressant tycker jag att Culture Casbah är (bilden ovan) - en kollageartad struktur ämnad att bryta ner områdets storskalighet.

000920


446677


Rosentown använder sig också av kollaget som metod, dock med ett klumpigare resultat. Enligt förslagets beskrivning har man tagit fasta på i Malmö vanligt förekommande arkitektoniska element såsom tegel och korsvirke (!) Som grädde på moset tänker man sig att byggnadens fyra nedre våningar skall bestå av en rekonstruerad Butterickshörna (huset på hörnet Södergatan/Baltzarsgatan som Skanska rev, men lovade att återuppföra) - en ironisk smalbensspark måhända?

Som referens visar jag även det förslag som Jaenecke arkitekter gjorde innan det beslutades att tävling skulle hållas. Enligt projektledare Anne Rosell kommer tävlingsförslagen att ställas ut, dock är tid och plats för detta ej beslutade ännu. Här kan du ladda ner förslagen som pdf:er - gör det, det är en mycket intressant tävlingsuppgift!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar